Kategori: İZMİR GASTROENTROLOJİ CERRAH

İzmir Gastroentroloji Cerrahı Prof. Dr. Sevil Işık

İzmir Gastroentroloji Cerrahı, sindirim sistemi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı’nda uzman olan kişilere  “Gastroenterolog” deniliyor. Prof. Dr. Sevil Işık , Gastroentroloji …